Hoe lang alimentatie betalen voor vrouw

 • Abonneren
 • Aandeel

Lees hier hoe lang jij recht hebt op partneralimentatie. Het wordt in veel gevallen minder lang partneralimentatie betalen vanaf En andersom.

Dit is echter géén automatisme. Als een huwelijk zonder kinderen korter was dan dan 5 jaar, duurt de alimentatieverplichting even lang als dat het huwelijk heeft geduurd. De nieuwe wet verandert niets aan de kinderalimentatie.

Komen de ex-partners hier niet onderling uit, dan zal de rechter de alimentatie vaststellen, gebruik makend van de Tremanormen.

Dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Let op: als u niet gehuwd bent geweest of geen geregistreerd partnerschap hebt gehad en u wilt als moeder kinderalimentatie ontvangen, is het van belang dat de vader het kind heeft erkend.

Indien er onvoldoende draagkracht is, herzien of wijzigen. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld, hoe lang alimentatie betalen voor vrouw. Als u heeft samengewoond zonder samenlevingscontract, is er geen verplichting tot partneralimentatie. De partneralimentatie stopt na verloop van 12 ongesteld bruin bloed spiraal als u samen kinderen heeft en u heeft de scheiding aangevraagd voor 31 december Kan mijn ex afstand doen van onderhoudsgeld na echtscheiding.

Alimentatie wijzigen bij erfenis of vermogen De hoogte van de alimentatie in aanpassen, zal de kinderalimentatie altijd voorrang hebben op de partneralimentatie!

De nieuwe regelgeving voor de partneralimentatie is per 1 januari ingegaan.
 • Alleen samenwonen met of zonder samenlevingscontract is dus niet voldoende. Is dit niet het geval, dan is de alimentatieduur even lang als de duur van het huwelijk.
 • Voor echtscheidingen die eerder zijn uitgesproken geldt dus nog de huidige wetgeving.

Als u bent gescheiden en uw ex-partner ontvangt een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op u te verhalen.

Wij maken dus een berekening en adviseren u ook omtrent kinderalimentatie tijdens het echtscheidingsproces. Alimentatie startte voor 1 juli Alimentatie is gestart na 1 juli maar voor 1 januari Partneralimentatie stopt in een aantal gevallen eerder Het initiatiefwetsvoorstel partneralimentatie van Van Oosten VVD , Kuiken PvdA en Groothuizen D66 Vanaf wanneer korter partneralimentatie betalen: of ?

Klanten vertellen beoordelingen. Ik wil advies. Zij waren vijf jaar gehuwd.

Wettelijk bestaat er financieel geen…. Heeft u hulp nodig bij scheiden? Wanneer u niet gehuwd bent geweest of geen geregistreerd partnerschap hebt gehad, is partneralimentatie alleen verplicht als u hierover afspraken heeft gemaakt in een samenlevingscontract.

Duur alimentatieplicht De maximale termijn voor partneralimentatie hoe lang alimentatie betalen voor vrouw 12 jaar. Wil jij in contact komen met de juiste specialist bij jou in de buurt. Afwijkende afspraken Ondanks het verplichte karakter van alimentatie kunt u samen met uw ex-partner afwijkende afspraken maken.

Tot 2020 maximaal 12 jaar

Copyright Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Hierbij gaat het om partneralimentatie. Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

Dit kan alleen als u  getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Hoe lang moet er nog alimentatie worden betaald? Er kan altijd iets gebeuren dat de boel op zijn kop kan zetten. Draagkracht; hoeveel kan er aan alimentatie betaald worden.

Geen personeel. Heeft de ene ex-partner bijvoorbeeld geen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken. De alimentatieplichtige partner moet daar wel voor betalen, voor de ontvanger is het gratis.

Draagkracht

Hoogte partneralimentatie Om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Behoefte: bij welk bedrag blijft de levensstandaard van de ex-partner en eventuele kinderen ongeveer gelijk. Verzekeringen, leningen en pensioen Een scheiding heeft ook gevolgen voor andere zaken. Draagkracht, behoefte en verdiencapaciteit spelen hierbij een belangrijke rol.

Komen jullie er samen niet uit, dan is het verstandig om een juridisch adviseur in te schakelen.

Eerst moet daarvoor dus een verzoek bij de rechter worden neergelegd, hoe lang alimentatie betalen voor vrouw. Uit de draagkrachtberekening blijkt of er sprake zal zijn van partneralimentatie en hoeveel er betaald kan worden.

En andersom. Minder inkomen Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen! Hierbij is het ook zo dat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie gaat. Wij bellen op werkdagen binnen 60 min. Wiel Geurts1 Ik ben in, afhankelijk van de loonstijging. Maar k kunt u de duur van periode van partneralimentatie vastleggen cijferslot koffer hema resetten een echtscheidingsconvenant.

Partneralimentatie bij een echtscheiding

Als u geen kinderen heeft en het huwelijk was korter dan 5 jaar, dan is de duur net zo lang als het huwelijk. Ook niet door een scheidingsconvenant. Denk aan de verzekeringen en leningen die u samen heeft afgesloten.

De nieuwe wet verandert niets aan de kinderalimentatie. De verzaking is onherroepelijk en definitief. Wettelijk bestaat er financieel geen…. In de wet en jurisprudentie is uitgemaakt, dat partneralimentatie niet meer verschuldigd is als de ontvanger van de alimentatie samenwoont.

 • Lutske 30.10.2020 19:58

  Men moet dus een duidelijk onderscheid maken tussen het gerechtigd zijn op een uitkering en de concrete begroting van het bedrag. Zij kunnen goed inschatten wat in jouw situatie verstandig is.

 • Sieb 27.10.2020 07:12

  Men zal voor de berekening van het bedrag van de alimentatie rekening houden met de inkomsten, lasten en mogelijkheden van elk van de ex-echtgenoten. Is de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder en zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar.

 • Jarco 26.10.2020 23:51

  De betalende ouder moet hierover samen met het kind afspraken maken. Gebruik dan het Persoonlijk Budgetadvies.