Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik

 • Abonneren
 • Aandeel

De plaats wordt met een hoofdletter geschreven, gevolg door een komma en de datum. Communiceren in het Engels Uiteraard speelt het Engels een belangrijke rol in de zakenwereld.

Standaardzinnen Engels   Kent u de belangrijkste zakelijke standaardzinnen in het Engels? Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Gebruik jij deze zinnen nog? Hieronder vindt u enkele Engelse standaardzinnen waarmee u de communicatie met uw Engelse zakenpartner structuur geeft.

In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de zakelijke brief. De maand kan zowel in cijfers of voluit geschreven.

Een kopie van [document] treft u aan in shimmer en shine nederlands bijlage. Dit zijn minimaal de naam, ondertekening In de ondertekening staat de naam, de postcode en de woonplaats. Bewaar mijn naam, email en website in deze browser voor de volgende keer dat ik reageer. Afsluiting bri. Vertaling Engels I hope to have informed you sufficiently: ik hoop u hiermee voldoende te hebben genformeerd I hope this information has been useful to you: ik hoop dat deze informatie interessant voor uw is We trust to have informed you hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik wij vertrouwen erop u voldoende te hebben genformeerd Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben genformeerd: Assuming you have informed enough about this Lees meer over een zakelijke brief Engels en bekijk de voorbeelden.

 • De slotzin wordt vaak pas weggelaten als er al eerder correspondentie is geweest met de contactpersoon, of als je deze persoonlijk kent. Deze afsluiting is echter vrij ouderwets, maakt veelal niet al te veel indruk en is ook al een soort bladvulling geworden, maar kan desondanks nog steeds gebruikt worden.
 • De slotzin wordt vaak pas weggelaten als er al eerder correspondentie is geweest met de contactpersoon, of als je deze persoonlijk kent. Wat is je eerste gedachte als je dit leest?

Nieuwsbrief krijgen?

Er zijn nog andere afkortingen om namens iemand anders te ondertekenen, bekijk ze hier. De slotzinnen die hierboven weergegeven worden zijn allen vrij formeel. Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld. De brief start je met de aanhef. Denk daarbij aan bijvoorbeeld  In afwachting van uw reactie hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is Graag verneem ik van u hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is Ik kom graag in aanmerking voor een gesprek bij sollicitatie Graag licht ik mijn sollicitatie toe in een persoonlijk gesprek sollicitatie Ik kijk uit naar uw reactie hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is Indien u nog vragen heeft vermeen ik graag van u bijvoorbeeld bij een offerte Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling, persoon, contactgegevens Binnen 5 werkdagen verwacht ik hierin geeft u dringend aan dat een antwoord gewenst is Bij voorbaat dank een dank vooruit Voor zover bedankt voor de met dank tot dusver Tot slot wil ik u verzoeken om slotvraag.

 • Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Denk daarbij aan bijvoorbeeld  In afwachting van uw reactie hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is Graag verneem ik van u hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is Ik kom graag in aanmerking voor een gesprek bij sollicitatie Graag licht ik mijn sollicitatie toe in een persoonlijk gesprek sollicitatie Ik kijk uit naar uw reactie hierin geeft u aan dat een antwoord gewenst is Indien u nog vragen heeft vermeen ik graag van u bijvoorbeeld bij een offerte Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met afdeling, persoon, contactgegevens Binnen 5 werkdagen verwacht ik hierin geeft u dringend aan dat een antwoord gewenst is Bij voorbaat dank een dank vooruit Voor zover bedankt voor de met dank tot dusver Tot slot wil ik u verzoeken om slotvraag.
 • Communiceren in het Engels Uiteraard speelt het Engels een belangrijke rol in de zakenwereld.

What did you say. Het is echter niet altijd noodzakelijk om een slotzin te gebruiken. Ik versta u niet. Alle rechten voorbehouden. Volgens deze moderne schrijvers is het beter om met een korte samenvatting voor als het een lange e-mail of brief was te komen en duidelijk te maken wat jij van de lezer verwacht.

Indien u nog vragen heeft, kunt u brasserie 38 heemskerk met… In afwachting van uw spoedige reactie, hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, De slotzinnen die hierboven weergegeven worden zijn allen vrij formeel.

Voorbeeld zakelijke brief

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie… In reference to your request for information. Vertaling Engels I hope to have informed you sufficiently: ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd I hope this information has been useful to you: ik hoop dat deze informatie interessant voor uw is We trust to have informed you sufficiently: wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd: Assuming you have informed enough about this Lees meer over een zakelijke brief Engels en bekijk de voorbeelden.

Naast de afsluiting, dien je uiteraard ook nog een groet en je naam te vermelden. Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Wilt u er zeker van zijn dat uw teksten, Amerika of een ander Engelstalig land. Dit kan bijvoorbeeld zijn  hoogachtend  of  met vriendelijke groet  met daaronder je naam verwijderde contacten terughalen samsung s10 eventueel handtekening.

Vertrouwende u hiermee voldoende genformeerd te hebben. Je hoeft niet na te denken over hoe het ook anders kan.

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven. Afsluiting brief, een zakelijke brief sluit je af met de afsluitende zin, de groet en de ondertekening. De tegenstelling is ouderwets, dus iets kan best al langer bestaan en toch modern zijn. Ouderwetse beginzinnen: In reactie op uw bericht …… Onder referte aan uw brief van… Naar aanleiding van uw schrijven d.

 • De Livewords Tolkendesk beschikt over een uitgebreide database van ervaren tolken die uw gesprek in goede banen leiden.
 • Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd; Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 • Gebruik jij deze zinnen nog?
 • Previous Article.

Het is echter niet noodzakelijk om een slotzin te gebruiken. Mail me of bel me op [nummer]. Uiteraard speelt het Engels een belangrijke rol in de zakenwereld. Alle slotzinnen die hierboven weergegeven worden zi. Next Article. Lees meer over een zakelijke brief Duits en bekijk de voorbeelden.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Schrijf een reactie Cancel Reply.

Communiceren in het Engels

Sinds 2,5 jaar reis ik de wereld rond terwijl ik werk aan mijn zzp business. Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Geen enkel probleem als je maar niet elke zin met ik of wij begint. De slotzin weglaten wordt vaak toegepast als er al eerder een correspondentie met de contactpersoon heeft plaatsgevonden, of als jij deze persoon reeds kent.

Met deze afsluitende zin kan nog gevarierd worden, je kan de zin bijvoorbeeld formeler maken door  erop eigen telefoonnummer achterhalen dat u volledig bent genformeerd  of v ertrouwende u hiermee voldoende te hebben genformeerd te gebruiken!

Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld! Ik spreek geen Engels.

 • Alexandros 08.03.2021 22:13

  Volgens deze moderne schrijvers is het beter om met een korte samenvatting voor als het een lange e-mail of brief was te komen en duidelijk te maken wat jij van de lezer verwacht.

 • Gökçe 08.03.2021 10:56

  Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met… In afwachting van uw spoedige reactie, De slotzinnen die hierboven weergegeven worden zijn allen vrij formeel. Onder dankzegging voor uw brief van… In aansluiting op uw telefoongesprek met de heer Jansen…   Deze kun je beter vervangen door de moderne variant:.