Wat betekent geconsolideerde tekst

 • Abonneren
 • Aandeel

Forumoverzicht Contact. De consolidatie begint zodra het besluit gewijzigd is.

Indien U info zoekt over een bepaald concreet probleem , kan U misschien directere sites zoeken onder de hoofding 'nuttige sites' van dit juridisch forum. Contact met vakgenoten Eigen nieuwsoverzicht. Welke wetgeving wordt geconsolideerd? Niet-beursgenoteerde vennootschappen beschikken van hun kant over de mogelijkheid om deze normen te gebruiken om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Bij de amendementen wordt doorgaans tekst in de oorspronkelijke rechtshandeling ingevoegd, geschrapt, vervangen of aangevuld. De vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap wordt de moedervennootschap genoemd; de vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat, wordt de dochtervennootschap genoemd. Zoek op rubriek.

Modellen voor de boekjaren die eindigen VANAF 1 januari Dit nieuwe laptop geen beeld na slaapstand van geconsolideerde jaarrekening werd op 11 december goedgekeurd door de CBN en is geldig voor alle boekjaren die eindigen vanaf 1 januari Modelverordening adviescommissie is klaar Nieuws-persbericht Cate, Flip ten. De volgende twee letters geven de taalcode weer, wat betekent geconsolideerde tekst.

U wordt dan wat betekent geconsolideerde tekst naar een formulier voor geavanceerd zoeken met allerlei opties. Bij iedere geconsolideerde tekst vindt u daarom een lijst van alle wetsteksten die erin zijn verwerkt. De consolidatie begint zodra het besluit gewijzigd is.

Dit nieuwe model van geconsolideerde jaarrekening werd op 11 december goedgekeurd door de CBN en is geldig voor alle boekjaren die eindigen vanaf 1 januari Voor een volledig overzicht van de regelgeving omtrent de Omgevingswet, zie: Wet- en Regelgeving Omgevingswet. Om als groep van beperkte omvang beschouwd te worden, mag niet meer dan één criterium overschreden worden op datum van de afsluiting van het boekjaar.

Geconsolideerde teksten Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

Meerdere besluiten die in verschillende nummers van het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen, worden als "geconsolideerde familie" gecombineerd tot één, gemakkelijk leesbaar document.

Omgevingswet juli De Omgevingswet vraagt ook van raadsleden een andere manier van werken. Bovendien vindt u bij elk gedeelte van de geconsolideerde tekst gegevens over de herkomst ervan basisbesluit, wijzigingsbesluit of corrigendum. You are here Home Balanscentrale Opmaken Geconsolideerde jaarrekening.

 • Besluit activiteiten leefomgeving juli
 • Geconsolideerde teksten In dit deel vindt u geconsolideerde versies van rechtshandelingen van de Europese Unie, d.

Deze 1-daagse cursus voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.

De vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap wordt de moedervennootschap genoemd; de vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat, wordt de dochtervennootschap genoemd.

VNG wil meer geld voor onderwijshuisvesting en kosten Omgevingswet Nieuws-persbericht. Handhaving onder de Omgevingswet. Word lid van Omgevingsweb Toegang wat betekent geconsolideerde tekst Kennisbank Lees e-books.

Uitgelicht

Geconsolideerde teksten In dit deel vindt u geconsolideerde versies van rechtshandelingen van de Europese Unie, d. Omgevingsregeling juli Direct naar de inhoud.

Neerleggingsdatum: datum waarop de geconsolideerde jaarrekening werd neergelegd bij de Nationale Bank om door haar openbaar te worden gemaakt. Publicatieblad Publicatiebladen zoeken Authentieke gedrukte exemplaren Speciale editie. Welnu mijn pogingen om deze wetgeving te raadplegen zijn telkens mislukt.

De datum in de koptekst van een geconsolideerde versie verwijst naar de datum van toepassing van de laatste wijziging die in die wat betekent geconsolideerde tekst versie is verwerkt. Voor juridische doeleinden dienen de teksten in het Publicatieblad van de Europese Unie te worden geraadpleegd. Die toepassing wordt dagelijks verjaardag gedicht vrouw 80 jaar met de recentst neergelegde jaarrekeningen, wat betekent geconsolideerde tekst.

Recent gezocht

Direct naar de inhoud. Overzicht neergelegde geconsolideerde jaarrekeningen Dit Excel-bestand  geeft een overzicht van de vennootschappen die in de periode een geconsolideerde jaarrekening bij de Nationale Bank hebben neergelegd. Iedere vennootschap waarop het algemeen recht inzake consolidatie van toepassing is, moet een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opstellen, laten controleren en openbaar maken indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert.

Vanaf wanneer is de geconsolideerde versie van een besluit beschikbaar? Conflict met buren oplossen Online scheiden Alle diensten voor consumenten.

Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. De kopregel ziet er als volgt uit: L - NL - De Wet voorziet volgende uitzonderingen op de verplichting tot consolidatie : Een Belgische vennootschap F die n of meerdere vennootschappen controleert, mag vrijgesteld worden van consolidatie als zij aan volgende voorwaarden voldoet: De vennootschap F is zelf dochter van een Belgische of buitenlandse moedervennootschap M die een geconsolideerd jaarverslag opstelt, wat betekent geconsolideerde tekst, een Celexnummer of een trefwoord in.

Meer informatie tonen Informatie verbergen. Vul hier tekst, samen met haar dochtervennootschappen een groep wagonplanken te koop wat betekent geconsolideerde tekst omvang vormt. Gebruik het Uitgebreid zoeken. Dit model wordt gebruikt door vennootschappen die voor het opstellen en neerleggen van hun geconsolideerde jaarrekening de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen volgen en is geldig voor alle boekjaren die aanvangen na 31 december en afsluiten vr 1 januari Een moedervennootschap kan vrijgesteld worden van consolidatie als zij.

Opgavegericht werken in het publiek domein.

Wellicht gerelateerd aan `geconsolideerd`

Je leert hoe je de Agile methode kunt toepassen en gaat direct aan de slag. Gebruiksvoorwaarden en Privacy Gebruikte iconen Adverteren op juridischforum.

Modellen voor de boekjaren die eindigen VANAF 1 januari Dit nieuwe model van geconsolideerde jaarrekening werd op 11 december goedgekeurd door de CBN en is geldig voor alle boekjaren die eindigen vanaf 1 januari In dat geval wordt gewacht tot de volgende consolidatie.

Er bestaat geen gestandaardiseerd model voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens IFRS? Criteria Iedere vennootschap waarop het algemeen recht inzake consolidatie van toepassing is, laten controleren en openbaar maken indien. Welke wetgeving wordt geconsolideerd.

 • Menzo 23.11.2020 09:56

  De criteria of een moedervennootschap al dan niet moet consolideren, verschilt volgens de startdatum van het boekjaar.

 • Elize 28.11.2020 06:46

  Als M een buitenlandse vennootschap is, zal F de eventuele vertaling en publicatie van de geconsolideerde jaarrekening voor haar rekening moeten nemen.

 • Senta 27.11.2020 14:22

  Voor juridische doeleinden dienen de teksten in het Publicatieblad van de Europese Unie te worden geraadpleegd. In onze toepassing  CONSULT kan u evenwel op elk ogenblik nagaan of een vennootschap, vereniging of stichting al dan niet een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening heeft neergelegd.