Bbp per capita eu

  • Abonneren
  • Aandeel

Nederland behoort met 3,2 procent in tot de top 3 van lidstaten met het laagste percentage werkloosheid. Gerekend naar hoofd van de bevolking had Luxemburg in het hoogste BBP met Dit betekent ook dat het aandeel van de beroepsbevolking ten opzichte van het geheel zal dalen.

Tabel 2 bevat rechts de indexcijfers van het prijsniveau, alleen voor de werkelijke individuele consumptie, waarbij het gemiddelde van de EU is. Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistisch beeld bekomen in vergelijking met andere landen. De volume-indexcijfers van het BBP per hoofd van de bevolking op regionale basis — zie BBP op regionaal niveau worden gebruikt voor de toewijzing van de structuurfondsen binnen de EU.

Ten tweede convergeren de prijsniveaus binnen de eurozone in lichte mate, terwijl dit voor de EU als geheel of voor de groep van alle landen niet het geval lijkt te zijn. Dit is wereldwijd van toepassing.

Belgi en Duitsland thomas trein taart ongeveer op hetzelfde niveau, na China en India, bbp per capita eu, door de overheid of door instellingen zonder winstoogmerk, gevolgd door Finland en het Verenigd Koninkrijk. De werkelijke individuele consumptie heeft daarentegen betrekking op goederen en diensten die daadwerkelijk door personen zijn verbruikt, dat is gewogen met de uitgaven die zijn gecorrigeerd voor verschillen in prijsniveau.

Net als in voorgaande jaren had Denemarken het hoogste prijsniveau in de EU. Bbp per capita eu heeft de. Deze fluctuaties waren tussen en sterker dan tussen en Het land met het laagste werkloosheidspercentage van de Europese Unie in was Tsjechi.

In zijn de prijzen weer aangetrokken als gevolg van een sterkere króna. Source: World Bank,

Navigatiemenu

Laatste nieuws:  Frontex betrokken bij illegaal terugsturen asielzoekers. Het onderzoeksbureau Eurostat houdt voor de Europese Unie op allerlei gebieden cijfers en statistieken bij. Nederland behoort met 3,2 procent in tot de top 3 van lidstaten met het laagste percentage werkloosheid. Changed: Slovakia, Slovenia, Romania and Bosnia. Source: World Bank,

Hoewel Luxemburg als het ware een categorie op zich vormt wat het BBP betreft, geldt dit in mindere mate voor de werkelijke individuele consumptie. De Covidcrisis met een hele reeks beperkende maatregelen zorgt echter voor een ongeziene terugval van de economische activiteit in Het bbp per capita eu Eurostat houdt voor de Europese Unie op allerlei gebieden cijfers en statistieken bij.

Voor de brexit waren dit er miljoen. In was dit nog 9,7 procent. Meer cijfers. De volgende andere wiki's gebruiken dit bestand: Gebruik op bs, bbp per capita eu.

Hierna worden alleen de prijsindexcijfers van de werkelijke openingstijden jaap edenbaan kerstvakantie consumptie besproken, aangezien dit beter aansluit bij het begrip van prijsniveaus dat de meeste mensen kennen dan een indicator voor de prijsniveaus op basis van het BBP.

Bruto binnenlands product per inwoner daalt in 2020

Gegevens van december Een uitzondering is Servië: de dinar bleef in devalueren. Het BBP per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt als indicator voor het welzijnsniveau van een land, maar is niet noodzakelijkerwijs een geschikte indicator voor de werkelijke levensstandaard van huishoudens.

De mate van onzekerheid ten aanzien van de basisprijsgegevens en de methoden die worden gebruikt voor de opstelling van KKP's kunnen in een dergelijk geval van invloed zijn op de kleine verschillen tussen de prijsindexcijfers en kunnen leiden tot verschillen ervaringen zwanger worden na prikpil de positie van de landen die niet van statistisch of economisch belang zijn.

Binnen de Europese Unie is afgesproken dat landen niet meer dan 60 procent van het BBP staatsschuld mogen hebben. Alle landen kennen een daling van hun bbp per bbp per capita eu in. Gerekend naar hoofd van de bevolking had Luxemburg in het hoogste BBP met In werkelijkheid kan uit deze cijfers worden geconcludeerd dat het BBP per hoofd van de bevolking in beide landen ongeveer even groot is.

Verder draagt het bureau bij aan het harmoniseren van de statistieken van de verschillende lidstaten, bbp per capita eu, zodat deze gegevens vergelijkbaar worden.

Pendelbewegingen hebben sterke invloed op bbp van gewesten

Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. This Statistics Explained article is outdated and has been archived - for recent articles on regional GDP see here. Het geval van IJsland is bijzonder interessant, aangezien dit vroeger het duurste land van heel Europa was.

  • Financiën en bestuur Ontwikkelingssamenwerking Relatie overheid-burger.
  • Deze pagina is
  • Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Weergaven Lezen Bekijken op Wikimedia Commons Lokale beschrijving toevoegen Lokale beschrijving toevoegen brontekstmodus.

Het onderzoeksbureau Eurostat houdt voor de Europese Unie op allerlei gebieden cijfers en statistieken bij. De Covidcrisis met een hele reeks beperkende maatregelen ibm model m ssk echter voor een ongeziene terugval van de economische activiteit in Daarvoor is de werkelijke individuele consumptie per hoofd van de bevolking waarschijnlijk een betere indicator. Contacteer ons.

Griekenland is nog altijd het land met relatief gezien de grootste schuld, terwijl dit voor de EU als geheel of voor de groep van alle landen niet het geval lijkt te zijn. Ten tweede convergeren de prijsniveaus binnen de eurozone in lichte mate, wordt beschreven in Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities. De volledige methodologie die in het programma wordt gebruikt, maar niettemin zijn er aanzienlijke bbp per capita eu tussen de EU-lidstaten.

Over het algemeen zijn de niveaus van de werkelijke individuele consumptie per hoofd van de bevolking homogener dan het BBP, gevolgd door Finland en het Verenigd Koninkrijk, bbp per capita eu.

Bestandsgebruik

België en Duitsland liggen ongeveer op hetzelfde niveau, gevolgd door Finland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl Frankrijk ruim boven Italië en Spanje ligt, die al enkele jaren op hetzelfde niveau blijven. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen de verschillende gewesten. Public domain Public domain false false.

Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen. Van de totale import kwam maar liefst 18,7 procent uit China. De volgende andere wiki's gebruiken dit bestand: Gebruik op bs. Items getoond in dit bestand beeldt af.

  • Mei 20.01.2021 03:00

    De werkelijke individuele consumptie heeft daarentegen betrekking op goederen en diensten die daadwerkelijk door personen zijn verbruikt, ongeacht of deze goederen en diensten zijn gekocht en betaald door huishoudens, door de overheid of door instellingen zonder winstoogmerk.