In de hemel is de heer akkoorden

  • Abonneren
  • Aandeel

Een mens te zijn op aarde. Het is lente. Acclamaties bij psalmen en gezangen.

Geest van God, Adem van leven. Geen nacht aldaar. Heiland, wij zijn hier vergaard. Andere versie in G. De Heer van zorgenvrij.

Christus is in ons de bron. Heiland, U alleen te volgen. Het feestkleed. God zij dank voor deze gaven. Onze Vader daar omhoog. Alles van Boven.

Eens vond ik, groot van waarde. Geest van God, maak in dit uur. Alleluia, ja dank de verrezen Heer. Er is een Rots der eeuwigheid. Mensen, wij zijn geroepen om te leven!

  • U vult mij met standvastigheid. Daar is een Helper, groot van kracht.
  • E‚n Naam is onze hope. Geduchte God, hoor mijn gebeden.

Credo I. Dat eens de Heer zal komen. Hij maakte mij vrij, ja vrij. Per centi-centimeter wat ging dat zaakje hard. God is machtig.

Moderne wetenschap in de Bijbel

Goede Jesus, heil'ge Jesus. Heer, ai, maak mij Uwe wegen. De dierbare Heiland is nabij.

Heilig, dit maakt blij, mijn Verlosser. Heer Jezus, Heer God almachtig. Al den weg leidt mij mijn Heiland. God is liefde. Ik zal met al mijn hart den HEER'.

Categorie Geestelijke liederen

Wij smeeken hier te zamen. Hosanna, hosanna, de koning komt. Dit bestand is te gebruiken wanneer u met een groep of in de kerkdienst dit lied samen wil zingen. Daalt omlaag, gij offereng'len.

Het waren tien geboden. Heere Jezus, hoe vertrouwd en goed. Als de Ziele luistert. Het lied van de bruiloft te Kana. Alles wel! Heer, zie mij komen. Door gena wordt ied're schuld betaald. Het einde van de dag.

Uitgebreide bladmuziek

Zoek eerst het koninkrijk van God. He's got the whole world. Dierb're Heiland, mijn Verlosser.

De Hemel gaat open. Eens waren herders. De Zoon van God is Hij; van Hem getuigen wij.

  • Geeta 11.11.2020 08:30

    De Heer is mijn licht.